Verksamhet/Toiminta

 

Fackavdelningen har som uppgift att

 • handha medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakning på arbetsplatserna
 • föra lokala förhandlingar om löner
 • insamla medlemmarnas målsättningar till grund för riksomfattande avtalsförhandlingar
 • påverka inom sitt område social- och hälsovårdspolitiken och ordnandet av servicen
 • hämta medlemmarnas motioner till Tehys beslutsfattare 
 • utbilda medlemmar
 • se till tehyiternas sammanhållning på arbetsplatsen

(källa: www.tehy.fi)

 

 

Ammattiosastot

 • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa
 • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti
 • käyvät paikallisia neuvotteluja
 • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi
 • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille
 • kouluttavat jäseniä
 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuutta

(lähde: www.tehy.fi)