VÅRMÖTE / KEVÄTKOKOUS 26.4 kl 18

26.4.2024

Plats: Restaurang Back Pocket i Korpo. Stadgeenliga ärenden behandlas samt avslutande av fackavdelningen och fusionering till en ny fackavdelning. Busstransport från Pargas. Meddela ev. allergier. Bindande anmälningar senast 5.4 via www.ao909.tehy.fi Välkommen !

Anmälningsblankett/ Ilmoittautumislomake