Förtroendemannen/Luottamusmies

På arbetsplatsen finns det en  förtroendeman som representerar arbetstagare som hör till Tehy. Huvudförtroendemannen har valts gemensamt av tehyiter.

Tag kontakt med din förtroendeman när du behöver råd gällande t.ex. lönen, arbetstiden, semestrar, sjukledigheter, familjeledigheter, arbetsavtal och tillsvidare anställning.

 

 

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies, jonka he ovat valinneet keskuudestaan.

Ota yhteys luottamusmieheesi, kun tarvitset neuvoa esim. seuraavissa asioissa: palkka, työaika, vuosiloma, sairausloma,perhevapaat, työsopimus ja määräaikainen työsuhde.

 

 

Vår huvudförtroendeman är Catarina Lindberg och som vicehuvudförtroendeman fungerar Lenina Westerback. 

Meidän pääluottamusmies on Catarina Lindberg ja varapääluottamusmiehenä toimii Lenina Westerback.